Supervising účtovníctva

 • kontrola formálnej správnosti a úplnosti prvotných dokladov a účtovných zápisov
  • a. dodržanie podvojnosti zápisov na syntetických účtoch,
  • b. dodržanie číselnej zhody medzi časovými a systematickými zápismi.
  • c. dodržanie číselnej zhody medzi údajmi syntetickej a analytickej evidencie.
 • kontrola účtovných procesov spoločnosti
 • kontrola a nastavenie vnútropodnikového účtovníctva
 • kontrola elektronického spracovania údajov
 • kontrola evidencie majetku (karty majetku, zaraďovacie protokoly, sledovanie technického zhodnotenia majetku, návrhy na vyradenie majetku, vyraďovacie protokoly)
 • kontrola podkladov pre DPH
 • kontrola vyhotovenie výkazov DPH
 • kontrola vnútropodnikových smerníc
 • kontrola údajov a informácií uvedených v účtovných a finančných výkazoch
 • kontrola správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti účtovania nákladov a výnosov
 • kontrola účtovnej závierky priebežnej a ročnej
O náskontakt

video

Mám záujemkontakt

Máte otázku alebo dopyt? Spýtajte sa nás !

Poradňakontakt

Bezplatná online poradňa pre podnikateľov, živnostníkov, fyzické osoby, zamestnancov v pracovnom pomere, študentov a širokú verejnosť. Viac >>

Certifikáty

kontakt

tuv

Spoločnosť Bilanx Slovakia ako jedna z prvých na Slovensku vo svojom odbore, už v roku 2005 získala certifikát kvality ISO 9001:2001aig, od nezávislého certifikačného orgánu TUV Slovakia. Viac >>