Spracovanie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • spracovanie účtovnej závierky
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia hmotného majetku
 • ročné zúčtovanie so zdravotnou poisťovňou

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola úplnosti prvotných dokladov
 • vyhotovenie predkontácií a záznamov podľa Zák. o účtovníctve (č.431/2002 Z.z.)
 • spracovanie údajov v PC
 • evidencia odberateľských faktúr
 • evidencia dodávateľských faktúr
 • evidencia majetku (karty majetku, zaraďovacie protokoly, sledovanie technického zhodnotenia majetku, návrhy na vyradenie majetku, vyraďovacie protokoly)
 • tvorba podkladov pre DPH
 • vyhotovenie výkazov DPH
 • spracovanie a sledovanie cash flow
 • inventarizácia saldokont
 • vedenie knihy pokladne
 • vyhotovenie hlavnej knihy, obratovej predvahy
 • vyhotovenie výkazov ziskov a strát a súvahy
 • vyhotovenie daňového priznania
 • vyhotovenie poznámok k daňovému priznaniu
O náskontakt

video

Mám záujemkontakt

Máte otázku alebo dopyt? Spýtajte sa nás !

Poradňakontakt

Bezplatná online poradňa pre podnikateľov, živnostníkov, fyzické osoby, zamestnancov v pracovnom pomere, študentov a širokú verejnosť. Viac >>

Certifikáty

kontakt

tuv

Spoločnosť Bilanx Slovakia ako jedna z prvých na Slovensku vo svojom odbore, už v roku 2005 získala certifikát kvality ISO 9001:2001aig, od nezávislého certifikačného orgánu TUV Slovakia. Viac >>