Ekonomicko-organizačné poradenstvo

  • poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov – konzultácie o možných podnikateľských aktivitách
  • poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania – výhody a nevýhody živnostenského podnikania, výhody a nevýhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným
  • poradenstvo pri nastavení účtovníctva a informačného systému pre spoločnosť
  • kontrola a poradenstvo pri nastavení účtovných postupov v náväznosti na vnútropodnikové procesy
  • konzultácie a príprava podnikateľských plánov
  • poradenstvo pri príprave investičných projektov
  • vytvorenie modelu financovania podnikateľskej činnosti
  • poradenstvo a príprava podkladov pre jednanie s bankami
  • konzultácie a finančné poradenstvo pre podnikateľov pri nastavení manažérskeho účtovníctva, pri výbere informačného systému,
  • analýza podnikateľských rizík a návrhy riešení, spolupráca pri realizácii plánov na ozdravenie spoločnosti
O náskontakt

video

Mám záujemkontakt

Máte otázku alebo dopyt? Spýtajte sa nás !

Poradňakontakt

Bezplatná online poradňa pre podnikateľov, živnostníkov, fyzické osoby, zamestnancov v pracovnom pomere, študentov a širokú verejnosť. Viac >>

Certifikáty

kontakt

tuv

Spoločnosť Bilanx Slovakia ako jedna z prvých na Slovensku vo svojom odbore, už v roku 2005 získala certifikát kvality ISO 9001:2001aig, od nezávislého certifikačného orgánu TUV Slovakia. Viac >>